Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Knurowie - Krywałdzie

Dane kontaktowe
Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
w Archidiecezji Katowickiej:
Ks. Łukasz Płaszewski,
adres do korespondencji:
skr. poczt. 206, 40–950 Katowice,
tel. 519 318 959,
mail: delegat.dm@katowicka.pl