Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Knurowie - Krywałdzie

Od zakładowej cechowni do kościoła parafialnego,
czyli historia kaplicy w Krywałdzie:1908 r. - Zaczynają się dzieje budynku kościoła, który pierwotnie pełnił funkcję zakładowej cechowni;

1921 r. - W byłej cechowni krywałdzkiej prochowni, po tragicznych eksplozjach w latach 1920 i 1921 zaczęto odprawiać regularnie nabożeństwa dwa razy w miesiącu, którym przewodniczył ks. Paweł Staffa z Wilczy.

1927 r. - Niedzielne Msze Święte i nabożeństwa liturgiczne sprawowali duchowni z kościoła p.w. św. Wawrzyńca, później z kościoła świętych Cyryla i Metodego w Knurowie.

1930 r. - Zakupiony został ołtarz, który wykonał Paweł Keiser z Rybnika;


1936 r. - Do kaplicy dobudowana została zakrystia;

1 IX 1966 r. - Ks. Tadeusz Milik został rektorem stacji duszpasterskiej w Krywałdzie (do grudnia 1974 roku).

1968 - 1969 r. - Dokonana została zmiana ołtarza głównego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II, stary ołtarz główny oraz dwa boczne całkowicie zlikwidowano;


29 XI 1974 r. Ks. Marian Śliwiński został rektorem stacji duszpasterskiej.

6 III 1981 r. - Erygowanie parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego. Pierwszym proboszczem mianowano ks. Mariana Śliwińskiego.

1984 r. - Uregulowano stosunki własnościowe i od tego czasu posesja wraz z zabudowaniami kościelnymi stanowi wieczystą dzierżawę Kościoła.

16 VI 1986 r. - Proboszczem parafii zostaje ks. Stefan Gruszka.

1986 - 1987 r. - Przeprowadzony został remont kościoła; przełożono dachówkę, dobudowano nową zakrystię i część gospodarczą; wykonano chodniki do procesji w sąsiedztwie kościoła;

1988 - 1989 r.- Wymienione zostały drewniane okna na metalowe łącznie z szybami typu witrażowego;

4 lipca 1990 r. - Teren na którym stoi kościół stał się własnością parafii św. Antoniego Padewskiego;

4 XI 1993 r. Poświęcenie dzwonów: św. Antoni, św. Barbara i św. Józef przez księdza arcybiskupa Damiana Zimonia, Metropolitę Katowickiego.

3 X 1997 r. Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii.

17 czerwca 2001 r. - Uroczystości odpustowe związane z 80-leciem istnienia świątyni, 20-leciem istnienia parafii oraz z dziękczynieniem za 15-letnią posługę proboszcza ks. Stefana Gruszki; dziękczynnej sumie przewodniczył katowicki biskup pomocniczy Stefan Cichy.

26 VII 2003 r. Ks. Stefan Gruszka przechodzi na emeryturę, po 17 latach pełnienia posługi w parafii. Proboszczem parafii zostaje ks. Marek Kamieński.

13 czerwca 2004 r. - Odpust parafialny, podczas którego został uroczyście otwarty i poświęcony dom parafialny przez ks. dr Antoniego Bartoszka. W domu parafialnym znajdują się pomieszczenia: klubu seniora wraz z aneksem kuchennym, kancelaria parafialna oraz duża salka parafialna;

18 Czerwiec 2006 r. - Jubileuszowy odpust parafialny związany z trzema rocznicami:
85 - leciem istnienia kościoła,
40 - leciem istnienia samodzielnej placówki duszpasterskiej,
25 - leciem istnienia parafii p. w. św. Antoniego Padewskiego.
Sumie odpustowej przewodniczył ks. Jan Smolec z Kurii Metropolitarnej. Zostały poświęcone nowe organy, do których zostało zakupione profesjonalne nagłośnienie wewnętrzne.

Czerwiec 2008 r. - Jubileuszowy odpust parafialny - 100 rocznica powstania budynku naszej świątyni, sumie przewodniczył ks. dr Grzegorza Polok (adiunkt w katedrze nauk humanistycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach i duszpasterz akademicki). Wymieniony został ołtarz główny w kościele.


6 czerwca 2009 r. Uroczysta intronizacja figury Pięknej Madonny i powitanie w Krywałdzie. Z tej okazji gościł u nas ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Katowicki, który wprowadził figurę do naszego kościoła, dokonał jej poświęcenia oraz skierował do nas swoją homilię.


Czerwiec 2010 r. - Poświęcenie kaplicy Pięknej Madonny, nowego ołtarza, w którym została umieszczona figura Matki Pięknej Miłości - poświęcenia dokonał ks. prał. Marian Wandrasz.


Listopad 2012 r. - Zabudowano ozdobny sufit z oświetleniem pod chórem, dokończono wystrój kościoła - ozdobna boazeria, droga krzyżowa.