Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Knurowie - Krywałdzie

Proboszczowie parafii p.w. św. Antoniego w Krywałdzie

Ks. Marek Kamieński - proboszcz parafii od 26 VII 2003 r. Urodził się w 11 kwietnia 1959 r. Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1985 r. z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza.

Ks. Stefan Gruszka - urodził się 12 kwietnia 1936 r. w Chorzowie. W 1950 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach (wówczas Stalinogród), które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości. W 1955 r. rozpoczął naukę w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Pięć lat później, z rąk bp. koadiutora Herberta Bednorza, otrzymał święcenia kapłańskie.


Pracował jako wikariusz w parafiach: świętej Marii Magdaleny w Bełku, świętego Józefa w Zabrzegu, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie, świętego Wojciecha w Radzionkowie, Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętej Rozalii w Chorzowie - Maciejkowicach, Wszystkich Świętych w Pszczynie. W 1975 r. został mianowany rektorem kaplicy cmentarnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, z poleceniem usamodzielniania części parafii skupiającej się przy tej kaplicy. Następnie był wikariuszem w parafii Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach, później w parafii św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Organizował duszpasterstwo przy tymczasowej kaplicy mieszczącej się w budynku mieszkalnym w Czechowicach-Podraju i prowadził tam budowę kościoła. W 1984 r. mianowany został administratorem, a następnie proboszczem nowo erygowanej parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Czechowicach-Podraju.

W 1986 r. mianowany został administratorem, a następnie proboszczem parafii św. Antoniego z Padwy w Krywałdzie. Od 2003 r. był księdzem emerytem. Zamieszkał przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. W latach1989-2009 był ojcem duchownym kapłanów dekanatu Knurów. Zmarł w szpitalu w Knurowie 8 września 2014. Pogrzeb ks. Stefana odbył się 11 września 2014r., uroczystościom przewodniczył ks. arcybiskup Wiktor Skworc. Pochowany został na cmentarzu parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.


Ks. Marian Śliwiński urodził się 24 lutego 1934 w Wirku. Wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 23 czerwca 1957 przyjął w Katowicach święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza.


Jako wikariusz pracował w parafii Trójcy Przenajświętszej w Szarleju (1958-1960), Jankowicach Rybnickich (1960), Lubomi (1961), Chropaczowie (1961-1964), Łaziskach Górnych (1964-1967), Dąbrówce Małej (1967-1970), Paprocanach (1970) i parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach (1970-1974). W 1974 roku ówczesny biskup katowicki Herbert Bednorz mianował go rektorem kaplicy św. Antoniego w Krywałdzie. Gdy w 1981 roku została tam utworzona parafia, ks. Śliwiński został jej pierwszym proboszczem. W latach 1983-1986 był wicedziekanem dekanatu knurowskiego. Od 1986 roku do przejścia na emeryturę w 1999 roku był proboszczem w Sadowie. Ostatnie lata życia spędził w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Pogrzeb ks. Śliwińskiego odbył się 9 lutego 2004 w Sadowie, uroczystościom przewodniczył bp Gerard Kusz. Został pochowany przy sadowskim kościele.Kapłani pochodzący z naszej parafii:
Ks. Grzegorz Wieczorek - urodził się 12 marca 1989 roku w Knurowie. Pochodzi z naszej parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Knurowie - Krywałdzie. W 2008 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i równolegle podjął studia teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 11 maja 2013 r. - przyjął święcenia diakonatu w kościele p. w. św. Jadwigi w Rybniku - Nowinach. 17 maja 2014 r. przyjął święcenia kapłańskie w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla z rąk księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego.
Prymicje kapłańskie odbyły się 18 maja 2014 r., było szczególne wydarzenie w historii naszej parafii. Pierwszą parafią ks. Grzegorza był kościół p.w. Ducha Świętego w Tychach. Obecnie jest wikarym w Piekarach Śląskich.