Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Knurowie - Krywałdzie

Piękna Madonna:


Knurowska figura Matki Bożej z 1420 r. należy do jednej z najpiękniejszych rzeźb tzw. Pięknych Madonn z okresu średniowiecza. Jest typowym przykładem figury ołtarzowej, o czym świadczy płaski tył rzeźby. Przez prawie 600 lat Piękna Madonna była obiektem zawierzenia i kultu wielu pokoleń mieszkańców Knurowa. Stanowiła wystrój drewnianego knurowskiego kościoła św. Wawrzyńca obok rzeźb - św. Anny Samotrzeciej i św. Wawrzyńca.


Oryginał Pięknej Madonny znajduje się w Muzeum Śląskim w Katowicach na wystawie sztuki sakralnej, która została otwarta 20 grudnia 2015r.


Madonna jest młoda i piękna, często o wysmukłych proporcjach i niedużej głowie. Jej ciało wygięte jest esowato i okryte obficie drapowaną szatą często o delikatnie łamiących się fałdach, które mają w pełni dekoracyjny charakter. Dzieciątko trzyma na jednym ręku. Typ Pięknej Madonny charakteryzuje się daleko idącą sublimacją, idealizacją, liryzmem, często wyrafinowanym gestem. Trzymany przez Dzieciątko owoc granatu w chrześcijańskiej ikonografii jest symbolem błogosławieństwa, łaski i darów Bożych. Niezwykła jest podstawa tej knurowskiej rzeźby. Matka Boska stoi na księżycu symbolizującym moce piekielne, a więc na... twarzy diabła. Ta pełna ekspresji brzydota twarzy szatana, którego depcze, kontrastuje z urodą Madonny.

6 czerwca 2009 r. nastąpiła uroczystość intronizacji figury - Piękna Madonna powróciła do Knurowa, by zająć należne jej miejsce w najstarszej knurowskiej świątyni - w parafii p.w. świętego Antoniego z Padwy. Uroczystość powitania i intronizacji figury Matki Bożej cieszyła się niezwykle wielkim zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, którzy w sobotni wieczór wypełnili najstarszy knurowski kościółek. Matce Bożej nadano tytuł Matki Pięknej Miłości. Wprowadzenia figury do parafii oraz jej poświęcenia dokonał ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Katowicki.


Dzięki hojności krywałdzkich Parafian oraz starań mieszkańców udało się stworzyć nową kaplicę Matki Pięknej Miłości. W sobotni wieczór 27 marca 2010 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo maryjne z przeniesieniem figury Pięknej Madonny do nowej kaplicy.

12 VI 2010 r. odbył się odpust Parafialny połączony z I rocznicą intronizacji figury. Podczas uroczystej sumy odpustowej o godz. 11.00 sprawowanej w intencji wszystkich Parafian i Dobrodziejów Kościoła została poświęcona kaplica Matki Pięknej Miłości. Eucharystii przewodniczył oraz poświęcenia dokonał ks. prał. dr Marian Wandrasz, archidiecezjalny duszpasterz rodzin.


W sobotę 25 maja 2013r. nasza wspólnota parafialna przeżyła uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Jana Pawła II do naszego kościoła. O relikwie I stopnia - kroplę krwi Jana Pawła II - postarali się mieszkańcy Knurowa wraz z Proboszczem parafii u metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza. Relikwiarz w kształcie serca wyrzeźbionego z węgla wykonał miejscowy artysta p. Marek Śpiewla. Nad ozdobnym naczyńkiem z kroplą krwi błogosławionego papieża, zamieszczono słowa "Totus Tuus", zaś na odwrocie relikwiarza - herb papieski i górnicze symbole "pyrlik i żelozko".