Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Knurowie - Krywałdzie

Patron kościoła - święty Antoni z Padwy

Święty Antoni, wielki nasz Patronie,
prosimy cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas
i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim,
którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb,
ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.
Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo
w odnalezieniu rzeczy zgubionych,
ochronie przed złodziejami,
opiece nad podróżującymi,
niesieniu ulgi w cierpieniu chorym,
biednym i zakłopotanym.
Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece
mieli zawsze silną wiarę,
pracowali nad poprawą życia
i pomnożeniem łaski uświęcającej.
Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej,
której zawdzięczasz szczególną pomoc
w pracy dla zbawienia ludzi.
Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy,
wiesz najlepiej,
jakie zło zewsząd nas otacza
i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.
Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu
i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie
w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę
i doznają twej pomocy,
wielbiąc Boga Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen.


Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni,
światło Pisma świętego,
między ludźmi roznoszący,
prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko,
skłoń proszę miłosierdzie najwyższego Pana,
aby moje modły wysłuchać raczył,
o co proszę przez niewinne Dziecięctwo Twoje.
AmenPrzedziwny św. Antoni, znany z wielkości cudów,
które zdziałałeś.
Tyś doznał wielkiego szczęścia,
piastując na swych rękach Chrystusa Pana,
pod postacią małej Dzieciny.
- Uproś mi teraz u Jego dobroci łaskę, której pragnę całym sercem.
Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników,
- nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą,
która będzie wsławiona w Tobie oraz - na zbawienie mej duszy.
Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie
prowadzenia życia zgodnego z zasadami Ewangelii
i poświęcenia się wspieraniu ubogich,
których tak za życia umiłowałeś i obecnie miłujesz. Amen.
Św. Antoni Padewski - Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
- wierny synu św. Franciszka, módl się za nami.
- ozdoba zakonu serafickiego, módl się za nami.
- miłością Boga gorejący, módl się za nami.
- w czystości nieskalany, módl się za nami.
- miłośniku ubóstwa świętego, módl się za nami.
- potężny kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami.
- opiekunie ubogich i uciśnionych, módl się za nami.
- nawracający grzeszników, módl się za nami.
- przywracający rzeczy zgubione, módl się za nami.
- chwalebny Cudotwórco, módl się za nami.
- możny u Boga Orędowniku, módl się za nami.
P. Módl się za nami św. Antoni.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Chwalebny Cudotwórco, św. Antoni,
ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych,
składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa,
które mi wyjednałeś.
Roztaczaj dalej twoją troskliwą opiekę nade mną,
pomagaj we wszystkich czynnościach,
zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu
i pozwól mi należeć do liczby tych,
których szczególniej, miłujesz i ochraniasz.
Wyjednaj mi łaskę ostateczną,
abym mógł wejść da nieba i uwielbiać
razem z tobą miłosierdzie Boże. Amen.
Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi,
polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię,
wejrzyj na mają wierną i szczerą miłość i silną ufność,
jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione.
Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu
i pozwól mi należeć do liczby tych,
których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz,
iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach
znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.
Litania do świętego Antoniego

Kyrie, eleison! Chryste, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święty Antoni, Padewski - módl się za nami!
Święty Antoni, Miłośniku Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, Sługo Matki Niepokalanej,
Święty Antoni, Wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, Mężu wytrwałej modlitwy,
Święty Antoni, Perło ubóstwa,
Święty Antoni, Czystości przykładzie,
Święty Antoni, Wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, Miłośniku życia ukrytego,
Święty Antoni, Gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, Miłości Bożej rycerzu,
Święty Antoni, Wielkością cnót jaśniejący,
Święty Antoni, Kapłanie według Serca Bożego,
Święty Antoni, Za wiarę gotowy na męczeństwo,
Święty Antoni, Doktorze Kościoła świętego,
Święty Antoni, Dusz ludzkich apostole,
Święty Antoni, Bojowniku wiary,
Święty Antoni, Nauczycielu Prawdy
Święty Antoni, Młocie heretyków
Święty Antoni, Skarbnico Pisma świętego
Święty Antoni, Potężny kaznodziejo Chrystusowy
Święty Antoni, Nawracający grzeszników,
Święty Antoni, Pogromco występków,
Święty Antoni, Aniele pokoju,
Święty Antoni, Odnowicielu dobrych obyczajów,
Święty Antoni, Serc ludzkich zwycięzco,
Święty Antoni, Opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, Postrachu złych duchów,
Święty Antoni, Wskrzeszający umarłych ,
Święty Antoni, Rzeczy zgubionych patronie,
Święty Antoni, Chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, Święty całego świata ,
Święty Antoni, Ozdobo zakonu serafickiego,
Święty Antoni, Wesele dworu niebieskiego,
Święty Antoni, Łaskawy u Boga nasz pośredniku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
1. Bądź pozdrowiony przemożny Patronie,
Święty Antoni, którego obronie
/ Z ufnością wielką dziś się polecamy
W potrzebach naszych pomocy wzywamy. /2

2. Tyś opiekunem, bratem, przyjacielem,
Tyś przewodnikiem i nauczycielem
/ Niech z Twą pomocą, pewni Twej opieki,
Idziemy śmiało w świat Boży daleki. /2

3. Wyproś pokorę, czystość sercu memu
Niech zawsze służę wiernie Panu memu
/ Prowadź mnie drogą co wiedzie do nieba
Naucz jak walczyć i zwyciężać trzeba. /2
1. Klęczymy przed Tobą pokorni
Patronie nasz Święty Antoni
Twa dobroć wsławiona przez wieki
Przed mrokiem niech serca nam broni
Ref. Święty Antoni dobry bracie
Łaskami życie nam wzbogacasz (2x)

2. Twa litość tak znana każdemu
Kto wzywa Twej świętej pomocy
Niech płonie nadzieją słonecznie
Wśród burzy dni naszych i nocy.
Ref. Święty Antoni dobry bracie
Łaskami życie nam wzbogacasz (2x)
1. Święty Antoni cudotwórco Boży
Ja Ciebie wzywam gdy serce się trwoży
/ Gdy moją duszę tęsknota napadanie
Kiedy grom pokus ciężkich na nią spadnie. /2

2. Kiedy do pracy jestem zniechęcony
Gdy jestem smutny albo zrozpaczony
/ Wtedy do Ciebie wznoszę swe błaganie
Ty się litujesz dajesz posłuchanie. /2

3. Więc Cię dziś błagam, o Święty Patronie
Niech znów miłością serce me zapłonie
/ Niech mi się wszystko czarnym nie wydaje
Twój niech mi przykład prze oczami staje. /2
Święty Antoni patronie nasz,
Święty Antoni patronie nasz,
Módl się, módl się, módl się za nami.
Święty Antoni Patronie nasz,
Prosimy Ciebie, Nasz Ojcze w niebie,
Módl się za nami w każdy czas.