Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Knurowie - Krywałdzie

19 VI 2016r. - Odpust Parafialny św. Antoniego

Tradycyjnie w niedzielę po 13 czerwca w naszej parafii odbyła się uroczystość odpustowa ku czci świętego z Padwy. Tegorocznym kaznodzieją był ks. dr Marian Wandrasz. Poświęcona została figura Najświęszej Maryi Panny na zewnątrz kościoła.18-20 III 2016 r. - Wizytacja kanoniczna

W piątek 18 marca rozpoczęła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. Biskup Marek Szkudło. Rozpoczęła się w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krywałdzie od spotkania z pracownikami szkoły. Następnie w kościele miało miejsce spotkanie z ministrantami oraz służbą liturgiczną. Wieczorem ks. Biskup przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta z parafii św. Cyryla i Metodego. W sobotę o 15:00 miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną oraz pracownikami parafii, następnie w kościele spotkania z grupami dorosłych - Żywym Różańcem, Czcicielami Miłosierdzia Bożego, Czcicielami św. Antoniego oraz z Zespołem Charytatywnym. Wieczorem nastąpiło uroczyste liturgiczne powitania Ks. Biskupa w obecności księży Dekanatu Knurów oraz Msza Święta z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania. W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej ksiądz Biskup Marek przewodniczył Mszy Świętej o godzinie 10:00, podczas której błogosławił również dzieciom, a po Eucharystii nastąpiło poświęcenie pamiątkowych tablic upamiętniających tragiczne wydarzenia w Krywałdzie.
18 maja 2014 r. - Prymicje kapłańskie

Dzień prymicji to święto i wielka radość całej wspólnoty parafialnej. Nowy etap w swoim życiu rozpoczął ks. Grzegorz Wieczorek, który w katedrze katowickiej z rąk ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca przyjął święcenia kapłańskie. Prymicje obchodzone były po raz pierwszy w historii naszej parafii i było to dla nas szczególne wydarzenie. Modlitwy parafian i kolejnych proboszczów o powołania kapłańskie w naszej parafii zostały wysłuchane.
25 maja 2013r. - Wprowadzenie relikwii świętego Jana Pawła II

W sobotę 25 maja 2013r. nasza wspólnota parafialna przeżyła uroczyste wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do naszego kościoła. O relikwie I stopnia - kroplę krwi Jana Pawła II - postarali się mieszkańcy Knurowa wraz z Proboszczem krywałdzkiej parafii u metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza. Relikwiarz w kształcie serca wyrzeźbionego z węgla wykonał miejscowy artysta p. Marek Śpiewla. Nad ozdobnym naczyńkiem z kroplą krwi błogosławionego papieża, zamieszczono słowa "Totus Tuus", zaś na odwrocie relikwiarza - herb papieski i górnicze symbole "pyrlik i żelozko". Podczas uroczystości okolicznościową homilię wygłosił ks. January Liberski, który w czasie studiów seminaryjnych w Krakowie był uczniem Karola Wojtyły, a po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie i dojeżdżał do Krywałdu odprawiać Msze Święte i nabożeństwa. "Małe jest piękne" - powiedział w swojej homilii ks. January Liberski mając na myśli krywałdzki kościółek i parafię. Z sentymentem wspominał swoją pracę w małych wspólnotach wiernych na różnych placówkach misyjnych w Afryce. W swoim wystąpieniu ks. January wezwał zgromadzonych do troski o rodzinę, a zwłaszcza młodzież i dzieci. Nawiązał tym samym do nauczania Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał, że są oni przyszłością Kościoła i Ojczyzny.
12 VI 2010r. - Odpust Parafialny

W wigilię parafialnego Odpustu, 12 czerwca 2010 r. o godzinie 17.00, w pierwszą rocznicę intronizacji figury Pięknej Madonny, odbyła się uroczysta Msza Święta i nabożeństwo do Matki Pięknej Miłości. Po Nabożeństwie na placu kościelnym odbyła się ceremonia posadzenia drzew pobłogosławionych przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Zostały posadzone trzy papieskie drzewa. Trzy wyjątkowe drzewa, zostały podarowane przez Nadleśnictwo Rudziniec oraz Nadleśnictwo Rybik, są to sosna piska, sosna Taborska oraz świerk istebniański. Podczas uroczystej sumy odpustowej o godz. 11.00 sprawowanej w intencji wszystkich Parafian i Dobrodziejów Kościoła została poświęcona kaplica Matki Pięknej Miłości. Eucharystii przewodniczył oraz poświęcenia dokonał ks. prał. dr Marian Wandrasz, archidiecezjalny duszpasterz rodzin.
6 VI 2009 r. - Intronizacja figury Pięknej Madonny:

"Nasza najdroższa Madonno Piękna, Knurowska Pani, Matko Najświętsza" - to pierwsze słowa hymnu specjalnie ułożonego na uroczystość intronizacji figury Pięknej Madonny z Knurowa, która miała miejsce 6 czerwca 2009r. Uroczystość powitania i intronizacji figury Matki Bożej cieszyła się niezwykle wielkim zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, którzy w sobotni wieczór wypełnili najstarszy knurowski kościółek. Piękna Madonna powróciła do Knurowa, by zająć należne jej miejsce w najstarszej knurowskiej świątyni - w krywałdzkiej parafii p.w. świętego Antoniego z Padwy. Nim jednak to nastąpiło przewieziona została w procesji konnej z Izby Tradycji KWK Knurów do Krywałdu. Uroczystego wprowadzenia figury do parafii, poświęcenia dokonał ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Katowicki. Przez ponad 600 lat Knurowska Madonna była obiektem zawierzenia i kultu mieszkańców naszego miasta. Matce Bożej nadano tytuł Matki Pięknej Miłości.